ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ
Ε Ι Δ Ο ΣΠ Α Χ Ο ΣΤΙΜΗ €/m3
IROKO
25X150 STD 3D1258€
501150€
751150€
NIANGON
501071€
631071€
751071€
50x150 std3dx2401195€
MERANTI (DARK RED)
2Χ6"1215€
3Χ6"1245€