ΣΥΝΘΕΤΑ PANELS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΟΣΠΑΧΟΣΠΛΑΤΟΣΜΗΚΟΣ€ / m3
Πεύκο Αροζο3265040001200€
Πεύκο Αροζο4265040001200€
Οξυά3065040001430€
Οξυά4065040001430€
Δρύs2065040002009€
Δρύs3265040002009€
Δρύs4265040002009€