ΟΞΥΑ
Ε Ι Δ Ο ΣΠ Α Χ Ο ΣΤΙΜΗ €/m3
ΟΞΥΑ27mm απλανιστη690€
50mm απλανιστη575€
80mm απλανιστη670€
40mm planned superior730€
52mm planned superior730€