ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΥΠΟΣΟΚΟΥΜΕ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣΣΗΜΥΔΑ ΡΩΣΙΑΣ ΒΒ/CP SVEZJAΣΗΜΥΔΑ ΡΩΣΙΑΣ ΒΒ/ΒΒ RIGAΟΚΟΥΜΕ TWIN GARNICAΠΟΠΛΑΡ ΒΒ/Β
250Χ125cm250Χ125cm250Χ125cm250Χ122cm252Χ122cm
4mm680€250X170 - 1200€
6mm580€1080€1080€
8mm545€945€1357€
9mm910€930€
10mm525€871€1269€
12mm515€850€870€856€
15mm470€785€798€1175€
18mm470€760€785€776€
20mm430€755€
21mm760€785€
24mm785€
25mm465€1110€
30mm785€1110€
35mm1110€
40mm1161€
45mm
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ FILM
20mmMarineplex250 x 125
21mmWelde250 x 125
21mmΣημύδα250 x 125
OSB
244 x 122
9mm
11mm
12mm
15mm
18mm
22mm
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
Οκουμέ ΑΒ 3mm250 x 125OK Combi 8mm250 x 153
Οκουμέ ΑΒ 4mm220 x 173OK Combi 10mm250 x 122
Οκουμέ ΑΒ 5mm250 x 173OK Combi 12mm250 x 125
FLEX 5mm125 x 250OK Combi 15mm250 x 125
Marine 8mm250 x 125OK Combi 18mm250 x 125/153
Marine 10mm250 x 125OK Combi 18mm310 x 153
Marine 12mm250 x 125OK Combi 20mm250 x 153
Marine 15mm250 x 125OK Combi 25mm250 x 125
Marine 18mm250 x 125OK Combi 30mm250 x 183
Marine 20mm250 x 125OK Combi 35mm250 x 152