Κωδικολόγιο Μελαμινικών Προϊόντων
EGGER
W 908 ST28 / 18 / 25
W 911 SM8 / 18 / 25
W 1100 ST98 / 18 / 25
U 104 ST98 / 18 / 25
U 156 ST98 / 18 / 25
U 201 ST98 / 18 / 25
U 325 ST98 / 18 / 25
U 702 ST98 / 18 / 25
U 708 ST98 / 18 / 25
U 727 ST9
8 / 18 / 25
U 732 ST98 / 18 / 25
U 741 ST98 / 18 / 25
U 750 ST98 / 18 / 25
U 763 ST98 / 18 / 25
U 767 ST98 / 18 / 25
U 780 ST98 / 18 / 25
U 830 ST98 / 18 / 25
U 899 ST98 / 18 / 25
U 960 ST98 / 18 / 25
U 961 ST98 / 18 / 25
U 963 ST98 / 18 / 25
U 999 ST28 / 18 / 25
H 1113 ST108 / 18 / 25
H 1137 ST128 / 18 / 25
H 1145 ST108 / 18 / 25
H 1146 ST108 / 18 / 25
H 1277 ST98 / 18 / 25
H 1277 ST98 / 18 / 25
H 1312 ST108 / 18 / 25
H 1318 ST108 / 18 / 25
H 1330 ST108 / 18 / 25
H 1399 ST108 / 18 / 25
H 1401 ST228 / 18 / 25
H 1424 ST228 / 18 / 25
H 1710 ST108 / 18 / 25
H 1714 ST198 / 18 / 25
H 3012 ST228 / 18 / 25
H 3131 ST128 / 18 / 25
H 3133 ST128 / 18 / 25
H 3157 ST128 / 18 / 25
H 3170 ST 128 / 18 / 25
H 3192 ST198 / 18 / 25
H 3303 ST108 / 18 / 25
H 3331 ST108 / 18 / 25
H 3451 ST228 / 18 / 25
H 3453 ST 228 / 18 / 25
H 3700 ST108 / 18 / 25
H 3710 ST128 / 18 / 25
H 3730 ST108 / 18 / 25
H 3734 ST98 / 18 / 25
F 204 ST98 / 18 / 25
F 206 ST98 / 18 / 25
F 186 ST98 / 18 / 25
F 187 ST98 / 18 / 25
F 416 ST108 / 18 / 25
F 433 ST108 / 18 / 25
F 637 ST 168 / 18 / 25
F642 ST168 / 18 / 25
F 812 ST98 / 18 / 25
ΑΚΡΙTΑΣ ArtikaΑΚΡΙTΑΣ Standard
Νάξος 8-18mm260 Π8Π6
Ληθαίος 18mm291 Π9Π6Λευκίμη /Σαγρέ/Δεσποτάκι *101 Π3-Π2
Πεντάσχοινος 18mm301 Π8Π6Μαύρο Σαγρέ / Δεσποτάκι105 Π3 - Π2
Βοιδομάτης 316 Π9Π6Λούρος 120 Π3
Μπιζάκος323 Π8Π6Κίναρος 8-16-18mm123 Π6
Τιταρήσιος326 Π8Π6Νέστος * 8- 16- 18 mm132 Π3
Γρεβενίτης 8-16mm327 Π8Π6Γεροπόταμος 142
Ηριδανός * 8-16-18mm328 Π1Πορτοκαλί 8-18-25mm144
Κηρέας 351 Π8Π6Νέδωνας 18-25 mm145
Σαραντάπορος 8-16-18 mm350 Π11Π6Κόκυτας 18 mm146
Καλλαρύτικος 8-18mm384 Π8Π6Ζαγορίτικος 8-18-25mm147
Κώς 18mm387 Π8Π6Ξάνθος 16 mm150
Φολέγανδρος 8-18mm388 Π8Π6Πήλος152
Ανάφη 18mm389 Π8Π6Λέρος153 Π3
Σοφαδίτικος 8-18mm390 Π11Π6Πάτμος154 Π3
Τρέμιθος 8-18-25mm420 Π8Π6Άρδας198 Π6
Ελισσών 8-18-25mm521 Π8Π6Λούσιος052 Π1
Λουδίας * 16-18-25 mm718 Π8Π6Αγγίτης 8-18 mm232 ΛΕΙΟ
Γαλλικός * 719 Π8Π6Κραθίς 253 ΛΕΙΟ
Αώος *880 Π9Π6Ενιπέας254 Π1
Εδεσσαίος 883 Π8Π6Καλεντίνης 8 - 18 mm258Π6
Πάρος 8-18-25mm904 Π8Π6Αγραφιώτης *290 Π6
Νηλέας 8-18-25mm910 Π8Π6Αραχθος302 Π1
Ευρώτας * 8-18mm911 Π9Π6Αξιός *311 Π1
Τρικεριώτης * 18 - 25mm912 Π9Π6Καλαμάς *314 Π6
Γαζάνος * 18mm913 Π9Π6Εσούζα329 Π6
AKRITAS ALMA
Ζάκυνθος 18mm331 Π10Βασιλικός *398 Π11
Μπέζ ΣΑΓΡΕ 106 Π3Κουρής *399 Π11Π6
Μόρνος 119 Π3Νίσυρος 8-18mm415 Π10
Μαράθι 8-18mm523 Π6
F I L O X Y L
8 -18 -25 mm6702Σαντορίνη 8-18mm555 Π10
8 -18 -25 mm6703Αλιάκμονας 8-16-18mm703 Π1
8 -18 -25 mm6704Θυαμίς704 Π1
8 -18 -25 mm6706Κερίτης 8-18mm720 Π7
8 -18 -25 mm6801Κομψάτος735
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)