Κωδικολόγιο Μελαμινικών Προϊόντων
EGGER
W 908 ST28 / 18
W 911 SM18
W 1100 ST918
U 104 ST98 / 18
U 156 ST98 / 18
U 201 ST98 / 18
U 325 ST918
U 702 ST98 / 18
U 708 ST98 / 18
U 727 ST9
8 / 18
U 732 ST98 / 18
U 741 ST98 / 18
U 750 ST98 / 18
U 763 ST98 / 18
U 767 ST98 / 18
U 780 ST98 / 18
U 830 ST918
U 899 ST98 / 18
U 960 ST98 / 18
U 961 ST98 / 18
U 963 ST98 / 18
U 999 ST218
H 1113 ST1018
H 1137 ST1218
H 1145 ST108 / 18 / 25
H 1146 ST1018
H 1277 ST918
H 1277 ST98 / 18 / 25
H 1312 ST1018
H 1318 ST1018
H 1330 ST1018
H 1399 ST1018
H 1401 ST2218
H 1424 ST2218
H 1710 ST1018
H 1714 ST1918
H 3012 ST2218
H 3131 ST1218
H 3133 ST1218
H 3157 ST1218
H 3170 ST 1218
H 3192 ST1918
H 3303 ST1018
H 3331 ST108 / 18 / 25
H 3451 ST2218
H 3453 ST 2218
H 3700 ST1018
H 3710 ST1218
H 3730 ST108 / 18
H 3734 ST918
F 204 ST918
F 206 ST918
F 186 ST98 / 18
F 187 ST98 / 18
F 416 ST1018
F 433 ST1018
F 637 ST 1618
F 642 ST1618
F 812 ST918
ΑΚΡΙTΑΣ ArtikaΑΚΡΙTΑΣ Standard
Νάξος 8-18mm260 Π8Π6Λευκίμη /Σαγρέ/Δεσποτάκι *101 Π3-Π2
Μαύρο Σαγρέ / Δεσποτάκι105 Π3 - Π2
Πεντάσχοινος 18mm301 Π8Π6Λούρος 120 Π3
Βοιδομάτης 316 Π9Π6Κίναρος123 Π6
Μπιζάκος323 Π8Π6Νέστος 8- 16- 18 mm132 Π3
Τιταρήσιος326 Π8Π6Γεροπόταμος142
Ηριδανός 18-25mm328 Π1Πορτοκαλί 8-18-25mm144
Σαραντάπορος 16 mm350 Π11Π6Νέδωνας 18-25 mm145
Κηρέας351 Π8Π6Κόκυτας 18 mm146
Καλλαρύτικος 8-18mm384 Π8Π6Ζαγορίτικος 8-18-25mm147
Κώς 18mm387 Π8Π6Πήλος 18mm152
Φολέγανδρος 18mm388 Π8Π6Λέρος 18mm153 Π3
Ανάφη 8-18mm389 Π8Π6Πάτμος 18mm154 Π3
Σοφαδίτικος 8-18mm390 Π11Π6Σαμοθράκη 8 - 16 - 18mm196 Π6
Σίκινος197 Π6
Τένεδος427 Π8
Άρδας198 Π6
Ελισσών 8-18-25mm521 Π8Π6Λούσιος052 Π1
Λουδίας * 8-18-25 mm718 Π8Π6ΕνιπέαςΕνιπέας
Γαλλικός 16mm719 Π8Π6Καλεντίνης 8-18-25 mm258Π6
Αώος880 Π9Π6Λειψοί 8-18 mm2810 Π10
Εδεσσαίος 16-18mm 883 Π8Π6Ψέριμος 8-18 mm2814 Π10
Πάρος 8-18-25mm904 Π8Π6Αγραφιώτης 8-16-25 mm290 Π6
Νηλέας 8-18-25mm910 Π8Π6Ληθαίος 18mm
291 Π6
Ευρώτας 8-18mm911 Π9Π6Πεντάσχοινος 18 mm
301 Π8
Γαζάνος 18mm913 Π9Π6Άραχθος
302 Π1
Γαλλικός 8-25mm311 Π1
Αξιός311 Π1
Καλαμάς314 Π6
Εσούζα329 Π6
Ζάκυνθος 8-18 - 25mm331 Π10
Βασιλικός398 Π11
Νίσυρος 8-18-25mm415 Π10
Μαράθι 8-18-25mm523 Π6
Λήμνος525 Π6
Σαντορίνη8-18mm555 Π10
Αγαθονήσι 8 - 18 - 25 mm6801 Π10

Αλιάκμονας 8-16-18mm703 Π1
Κερίτης 8-18mm720 Π7
Κομψάτος 8 - 18 - 25 mm735 Π6
AKRITAS ALMA
Ζάκυνθος 18mm331 Π10Βασιλικός *398 Π11
Μπέζ ΣΑΓΡΕ 106 Π3Κουρής *399 Π11Π6
Μόρνος 119 Π3Νίσυρος 8-18mm415 Π10
Μαράθι 8-18mm523 Π6
F I L O X Y L
8 -18 -25 mm6702Σαντορίνη 8-18mm555 Π10
8 -18 -25 mm6703Αλιάκμονας 8-16-18mm703 Π1
8 -18 -25 mm6704Θυαμίς704 Π1
8 -18 -25 mm6706Κερίτης 8-18mm720 Π7
8 -18 -25 mm6801Κομψάτος735
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)
Μπέζ ΣΑΓΡΕ 106 Π3Κουρής *399 Π11Π6
Μόρνος 119 Π3Νίσυρος 8-18mm415 Π10
Μαράθι 8-18mm523 Π6
F I L O X Y L
8 -18 -25 mm6702Σαντορίνη 8-18mm555 Π10
8 -18 -25 mm6703Αλιάκμονας 8-16-18mm703 Π1
8 -18 -25 mm6704Θυαμίς704 Π1
8 -18 -25 mm6706Κερίτης 8-18mm720 Π7
8 -18 -25 mm6801Κομψάτος735
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)