Ξυλεία Αμερικής

ΞΥΛΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ε Ι Δ Ο ΣΠ Α Χ Ο ΣΤΙΜΗ €/m3
ΔΡΥΣ ΛΕΥΚΗ1 "959€
1,5 "1230€
2 "1458€
2,5 "
3 ''2531€
ΔΡΥΣ ΕΡΥΘΡΑ1 "
1,5 "
2 "1141€
2,5 "
3 ''
POPLAR 1 "533€
1,5 "
2 "582€
2,5 "695€
3 ''695€
ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 1 "703€
1,5 "
2 "986€
2,5 "
3 ''1107€
ΚΕΡΑΣΙΑ 1 "1161€
1,5 "
2 "1823€
2,5 "
3 ''
ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ (HARD MAPLE) 1 "1316€
1,5 "
2 "1438€
2,5 "
3 ''
ΚΑΡΥΔΙΑ1 ''
2 ''